Název projektu:

Sport mládeže ve spolku TJ Sigma Lutín z.s.

 
Celkové náklady projektu: 112 460,- Kč
 
Financování:
Dotace MŠMT 77 000,- Kč (68,5 %)
Vlastní zdroje  35 460,- Kč (31,5 %)
 
Aktivity projektu:
 
Za pomoci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zabezpečen celoroční provoz mládežníckých družstev kopané spolku TJ Sigma Lutín z.s. v roce 2017. Z finančních prostředků projektu byly hrazeny nákupy sportovního vybavení, cestovné na venkovní utkání, údržba hrací plochy a pronájmy sportovišť. Poskytnutí dotace celkově přispělo ke zlepšení podmínek pro trénink a soutěžní utkání mládežníků TJ Sigma Lutín z.s.