Rekonstrukce šaten kopané

 

Popis projektu:

 

NÁZEV PROJEKTU:

14615070 + TJ Sigma Lutín z.s. - šatny a zázemí - technické zhodnocení
 
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5.371.226,24 Kč 
 
 
Financování:
 
Dotace Národní sportovní agentura: 3.752.797 Kč
Dotace Obec Lutín:                           1.233.160 Kč
Dotace Olomoucký kraj:                       250.000 Kč
vlastní prostředky:                                135.269,24 Kč
 
Aktivity projektu:
V rámci registrovaného investičního záměru bylo realizováno kompletní technické zhodnocení
budovy šaten, sociálního a organizačního zázemí pro oddíl kopané spolku TJ Sigma Lutín z.s.
V minimálním potřebném rozsahu došlo ke změně velikosti a využití jednotlivých místností
objektu. Výstupem projektu jsou 4 šatny, pro hráče, z toho 2 se společným sociálním zázemí a
dvě šatny mají vlastní sociální zázemí. Dále vznikla kuchyňka, šatna pro rozhodčí včetně
sociálního zázemí, místnost pro správce, prádelna, garáž a WC pro veřejnost. Zbudována byla
venkovní pergola jako zázemí pro diváky.
V rámci registrovaného investičního záměru bylo v roce 2022 realizováno kompletní technické zhodnocení
budovy šaten, sociálního a organizačního zázemí pro oddíl kopané spolku TJ Sigma Lutín z.s.
V minimálním potřebném rozsahu došlo ke změně velikosti a využití jednotlivých místností
objektu. Výstupem projektu jsou 4 šatny, pro hráče, z toho 2 se společným sociálním zázemí a
dvě šatny mají vlastní sociální zázemí. Dále vznikla kuchyňka, šatna pro rozhodčí včetně
sociálního zázemí, místnost pro správce, prádelna, garáž a WC pro veřejnost. Zbudována byla
venkovní pergola jako zázemí pro diváky.